AFE2000

  • Tiết kiệm năng lượng với trên 95% năng lượng tái sinh được chuyển đổi và cấp trả về nguồn chính.
  • Cung cấp dòng điện ngõ vào với độ méo dạng sóng hài dưới 5% và hệ số công suất đạt trên 99% khi vận hành đủ tải.
  • Khi lắp đặt với biến tần: hoạt động trong 4 góc phần tư có thể thay đổi tần số và hiệu chỉnh hệ thống
  • Khả năng duy trì hằng số DC bus điện áp/ dòng điện khi điện áp được cung cấp bởi nguồn chính không ổn định
  • Hỗ trợ tất cả các chuẩn fieldbus để giám sát và điều khiển trạng thái nguồn điện theo thời gian thực
  • Các  ứng dụng tải nặng – quán tính lớn: máy ly tâm, máy lọc nước và máy sợi thô
  • Các ứng dụng tải 4 góc phần tư: thang máy, cẩu trục và bơm chất lỏng thăm dò dầu (máy khai thác dầu)
  • Các ứng dụng hãm nhanh: máy công cụ, máy làm túi, hệ thống lưu trữ tự động và thu hồi, và máy tiện
  • Các ứng dụng trả năng lượng dài hạn: năng lượng gió, máy in ống thép và máy  sản xuất giấy
  • Cải thiện chất lượng điện năng: công nghiệp bán dẫn và tủ điện

Sản Phẩm Liên Quan