DIN Rail Power Supply

1. Dễ đấu dây

2. Tăng cường độ bảo mật

  • ‧Bảo vệ quá tải lop ke toan
  • ‧Bảo vệ quá áp
  • ‧Bảo vệ ngắn mạch
  • ‧Bảo vệ quá nhiệt
  •   Theo chuẩn RoHS

Điều chỉnh điện áp ngõ ra


– Tuổi thọ: 10 năm
– Bảo hành 3 năm

Tăng tải

Biểu đồ dưới đây thể hiện khả năng tăng tải của Bộ nguồn. Bộ nguồn có khả năng duy trì tăng tải 150% trong vòng 3 giây ở ngõ ra điện áp ±5% định mức .

Tải động hoọc xuất nhập khẩu
Bộ nguồn có thể thay đổi tải động từ 0% đến 100% với điện áp ngõ ra ±5% định mức

Sản Phẩm Liên Quan