TP04G-BL-C SERIES

  • Màn hình LCD STN 4.1″ đơn sắc
  • 192*64 pxls hoọc xuất nhập khẩu
  • 0~9 phím số và các phím chức năng được xác định sử dụng
  • Tích hợp RS-232 chế độ Modbus ASCII/RTU
  • Màn hình khởi động xác định sử dụng
  • Hỗ trợ chế độ slave Modbus

Sản Phẩm Liên Quan